Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Casablanca Catering Sp. z o.o.. z siedzibą w Białymstoku, ul Legionowa 10, zwana dalej Spółką,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

Monitoring prowadzony jest przez Casablanca Catering Sp. z o.o.. z siedzibą w Białymstoku, ul Legionowa 10, w celu  zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz osób  i obejmuje … /tu wskazanie obszaru, jaki objęty jest monitoringiem/,  i piktogram kamery